Da li je moguće da ljudi ispravno postupaju prema onima koji loše postupaju prema njima? Večito pitanje odnosa dobra i zla. Sveto pismo nas uči da ljubimo svoje neprijatelje i da se molimo za njih. Svi znamo koliko je to teško ali da li je moguće? Generalno, koliko god da smo okrenuti veri i da se trudimo da ispravno postupamo, ljudski je i razumljivo da na loše postupanje odgovorimo na isti način. Ipak, uz mnogo vežbe i truda, a pre svega dobre volje, moguće je zlo pobediti dobrim. U krajnjem, i ako ne pobedite zlo, sama činjenica da na zlo niste odgovorili zlom, da ste ostali svoj na svome, stvoriće kod Vas onaj fantastičan osećaj zadovoljstva koji se rađa samo u posebnim prilikama. Verujte, nije teško biti dobar. Probajte, barem jednom. Mnogo je teže trpeti grižu savesti zbog počinjenog zla, ako Vam savest nije odavno ugasla. A ako ste bez savesti i ako Vas ova tema ne dotiče, ali ste ipak pročitali do ove rečenice, razmislite. Razmislite pa pročitajte ponovo. I još jednom. I još jednom. Možda se u Vama probudi davno uspavani Čovek. A čovek je Božije stvorenje, načinjen po obrazu Gospodnjem, pa kada se jednom probudi, zasijaće u Vama kao polarna svestlost. Ako ni zbog čega drugog, probajte barem zbog te svetlosti jer čak i slepome koji živi u mraku, jarka svetlost otvara očne duplje.

Ne znam zašto sam baš ovo danas napisala ali sigurno nije štetno i nekome će koristiti.Ili, kako kaže Milan Gutović:"Ako ne šteti, onda znači da koristi."